Provozovatel internetového obchodu www.povleceni-kvalita.cz- prodávající:
Homoľová Marcela
Nábřežní 414
Jeseník
79001
IČ:03746615

tel:    +420 602 141 746

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.

INFORMAČNÍ POVINNOST PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
Podle zákona ČR,o evidenci tržeb, je prodávající povinen vydat zákazníkovi účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online .
V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod.

1. Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník protvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručeno potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn objednávku stornovat.

2. Doručení zboží

Zboží skladem je standartně expedováno od 1- 7 pracovních dní. V případě, že se jedná o zboží atypických rozměrů je expedováno do 10 pracovních dní, popříkladně po dohodě s odběratelem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem naší firmy povlečení-kvalita.cz. Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL.,nebo České pošty.Po převzetí zboží od přepravní služby zboží ihned zkontrolujte.

2.1. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní stranyv konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plněnípředmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítánobalné/doprava.

2.1 Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zásilky, je zákazník povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Dodatečná reklamace nemusí být později uznána. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit.

2.2 Způsob platby

 • PPL ČR+ DOBÍRKA   120 Kč
 • ČESKÁ POŠTA          145 Kč
 • PPL SR + DOBÍRKA   385 Kč

3. Odstoupení od smlouvy

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete po kliknutí - zde !!!

U zboží nakoupeného prostřednictvým internetového obchodu má kupující-nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč.zákoníku (§ 53 odst. 7.) Právo, odstoupit od smlouvy ,do 14 dnů od doručení zboží,a na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží se musí vrátit v nezměněném stavu, nesmí být žádným způsobem poškozené, rozbalené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech ( z hygienických důvodů ) spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Následně bude zákazníkovi do 30 dnů, od zpětného dodání zaslána bankovním převodem příslušná částka na daný účet odběrateli. Náklady vzniklé na vrácení zboží neproplácíme, tato uhrada za dopravu  jde na vrub vracejícího. U dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, na toto zboží nelze uplatnit Právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst.7 Obč.z.

Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/53119-nakupy-na-internetu-kdy-lze-vratit-zbozi-bez-udani-duvodu

Na vrub zákazníka jde při odstoupení od smlouvy rovněž úhrada nákladů na dopravu. Návrat větších kusů zboží.

Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/53119-nakupy-na-internetu-kdy-lze-vratit-zbozi-bez-udani-duvodu

Na vrub zákazníka jde při odstoupení od smlouvy rovněž úhrada nákladů na dopravu. Návrat větších kusů zboží jako je třeba:

Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/53119-nakupy-na-internetu-kdy-lze-vratit-zbozi-bez-udani-duvodu

V případě nedodržení podmínek bude zboží zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 • zboží zašlete zpět na naši adresu uvedenou v rubrice kontakt
 • zboží musí být nevybalené v původním nepoškozeném obalu!
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené!
 • zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně dodacího listu!
 • Vrácení zboží provádí spotřebitel v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde -

Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet do 30 dnů,nevracíme poštovné.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zbožím upraveným podle přání kupujícího se rozumí zboží, jehož rozměry nejsou přímo uvedeny v internetovém obchodě a jsou vyrobeny přímo na zakázku a přání kupujícího.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění, a to na adresu provozovny prodávajícího: Nábřežní 414 Jeseník,79001

3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu provozovny. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, složené a je-li to možné, tak v původním obalu. Vrácení zboží provádí spotřebitel v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost.

4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle článku V. bod 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle čl. V. bod 2 obchodních podmínek vrátí prodávající zaplacené finanční částky spotřebiteli nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit zaplacené finanční částky v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem.

6. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

4. Ochrana osobních údajů

   GDPR - informace - Informace o ochraně osobních údajů

Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailovou adresu, tyto informace slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků.

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Zpracováváme tyto vaše údaje

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)      identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;

b)      kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;

c)       údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o přepravovaných zásilkách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;

d)      údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

Účely zpracování
1.      Pokud u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete smlouvu
V případě, že u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:
1.1.   Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte přepravu zásilky, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.
Jestliže u nás objednáte přepravu zásilky jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přepravy a sledování zásilky nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:

 abychom s vámi mohli o přepravované zásilce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení;
 pro potřeby platby za přepravu nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše   osobní údaje zpracovává a komu je předáváme :
    v souvislosti s reklamací;
    v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu přepravy příslušné zásilky nebo plnění smlouvy.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

1.      Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v PPL CZ“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

2.      Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3.      Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Veškeré údaje, které společnost shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, dále jen „DPO“) Společnost disponuje rozsáhlými znalostmi o ochraně osobních údajů a jeho úkolem je dohled nad souladem s GDPR. Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu : info@povleceni-kvalita.cz

5. Reklamace zboží

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené běžným používáním.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

"V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považováno jejich uplatnění nejpozději do prvního použití zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.

Internetový obchod Povlečení-kvalita.cz vyřizuje reklamace do zákonné lhůty 30 dnů od obdržení výrobku na adresu společnosti.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Reklamační formulář naleznete po kliknutí - zde